top of page

Psychoterapie a psychodiagnostika

Naše ambulance klinické psychologie a psychoterapie poskytuje péči dospělým klientům. Věnujeme se psychoterapii. V případě zdravotní indikace (doporučení praktického lékaře, psychiatra) zajišťujeme i psychologickou diagnostiku.

Home: Welcome

Aktuality

Od 1. listopadu 2023 již Mgr. Jana Strnádková nepracuje v naší ambulanci.

Převod s.r.o. na FO
 

Home: Welcome
Home: Welcome
bottom of page