top of page

GDPR

Přijměte prosím i následující informace o zpracování osobních údajů klienta, prováděném v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s českými prováděcími právními předpisy.

 

Veškeré osobní údaje klienta včetně citlivých jsou zpracovávány na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Účelem zpracovávání je splnění smlouvy mezi klientem a poskytovatelem zdravotních služeb. Údaje zpracovává poskytovatel zdravotních služeb Mgr. Jana Němečková se sídlem Elišky Přemyslovny 1325, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 07449631, a uchovává je v listinné i elektronické podobě dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Elektronická zdravotnická dokumentace je vedena v systému Medicus, provozovaném společností CompuGroup Medical Česká republika se sídlem Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, IČ 47902442, která zaručuje neustálou důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů (ochrana databáze) a dále schopnost v případě technických výpadků opět obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim (zálohování databáze).Klient nebo jeho zákonný zástupce mají právo kdykoli požádat společnost Mgr. Jana Němečková o sdělení rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů klienta, a to dotazem na adresu nemeckova@novapoliklinikazbraslav.cz. Klient nebo jeho zákonný zástupce mají dále právo žádat bezplatné předání těchto údajů a právo žádat po uplynutí doby uchovávání stanovené právním předpisem smazání těchto údajů zcela nebo zčásti, pokud další uchovávání není nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů Mgr. Jany Němečkové.

bottom of page