top of page

Psychologové

Jana Němečková

Mgr. Jana Němečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka (atestace z klinické psychologie a psychoterapie). Má ukončený psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, dále kurz traumaterapie (Slea). Je supervizorem ČIS, poskytuje supervizi týmovou i individuální.
Dlouhodobě pracovala s klienty (dospělými, i dospívajícími) na odděleních akutní péče v rámci Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze, v současnosti zde pracuje na částečný úvazek. Aktuálně se v ambulantní péči zaměřuje převážně  na psychickou pomoc v rámci krizí, psychických obtíží, podporu a provázení ve zlomových životních situacích. 

Zaměřuje se na práci s dospělými klienty. 

122823092_390517141999237_66410148532064

Petra Karbanová

SPUN7512.JPEG

Mgr. et Mgr. Petra Karbanová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK (2013 – 2019) a Mediální studia na
FSV UK (2011- 2017). V současné době ukončuje pětiletý výcvik Logoterapie a existenciální analýzy (IPIPAPP). Současně absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a seminářů (motivační rozhovory, výcvik v metodě zvládání vzteku, kompletní krizová intervence, psycholog ve zdravotnictví, MMPI-2).

V minulosti pracovala jako krizový intervent v SOS centru Diakonie i jako policejní psycholog, kde prováděla vstupní psychodiagnostická vyšetření uchazečů o služební poměr a poskytovala krizovou intervenci lidem zasaženým těžkou událostí. Dále má také zkušenosti s vedením hloubkových rozhovorů s lidmi s onkologickým onemocněním.
Zaměřuje se na práci s dospělými klienty.

Tereza Podávková

Mgr. Tereza Podávková vystudovala obor Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesní zkušenosti sbírala  jako psycholog v programu následné péče pro podporu abstinence od návykových látek. Dále pracovala v Pedagogicko – psychologické poradně Děčín. Od roku 2021 pracuje jako psycholog ve zdravotnictví (Krajská nemocnice Liberec).

V současnosti pracuje jako koordinátor Denního stacionáře pro adolescenty ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha.

V naší ambulanci se věnuje psychoterapii dospělých podle principů kognitivně- behaviorální terapie. Je frekventantem výcviku v kognitivně- behaviorální psychoterapii.

bottom of page