Psychologové

Jana Němečková

Mgr. Jana Němečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka (atestace z klinické psychologie a psychoterapie). Má ukončený psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, dále kurz traumaterapie (Slea). Aktuálně se vzdělává v oblasti supervize (frekventant výcviku ČIS s pověřením supervizi poskytovat).
Dlouhodobě pracovala s klienty (dospělými, i dospívajícími) na odděleních akutní péče v rámci Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Aktuálně se v ambulantní péči zaměřuje převážně  na psychickou pomoc v rámci krizí, psychických obtíží, traumatických událostí a jejích následků, podporu a provázení ve zlomových životních situacích. 

Zaměřuje se na práci s dospělými klienty. 

122823092_390517141999237_66410148532064

Jana Strnádková

Mgr. Jana Strnádková je klinická psycholožka a psychoterapeutka (atestace z klinické psychologie a psychoterapie). Kromě ambulantní praxe souběžně pracuje jako psycholog na dětském lůžkovém odd. Psychiatrické nemocnice Bohnice. Je absolventkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze, dále výcviku Videotrénink interakcí a řady dalších psychodiagnostických kurzů. Dosavadní pracovní zkušenosti získala jako poradenská a školní psycholožka; v klinické oblasti pak na odděleních léčby závislostí, dětské psychiatrie a oddělení akutní péče všeobecné psychiatrie pro dospělé.
Věnuje se převážně dětem a dospívajícím (diagnostika a psychoterapie) a psychoterapii dospělých klientů.