top of page

Psychologové

Jana Němečková

Mgr. Jana Němečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka (atestace z klinické psychologie a psychoterapie). Má ukončený psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, dále kurz traumaterapie (Slea). Aktuálně se vzdělává v oblasti supervize (frekventant výcviku ČIS s pověřením supervizi poskytovat).
Dlouhodobě pracovala s klienty (dospělými, i dospívajícími) na odděleních akutní péče v rámci Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Aktuálně se v ambulantní péči zaměřuje převážně  na psychickou pomoc v rámci krizí, psychických obtíží, traumatických událostí a jejích následků, podporu a provázení ve zlomových životních situacích. 

Zaměřuje se na práci s dospělými klienty. 

122823092_390517141999237_66410148532064

Jana Strnádková

Mgr. Jana Strnádková je klinická psycholožka, dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka (atestace z klinické psychologie , dětské klinické psychologie a psychoterapie).

Kromě ambulantní praxe souběžně pracuje jako psycholog na dětském lůžkovém odd. Psychiatrické nemocnice Bohnice. Je absolventkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze, dále výcviku Videotrénink interakcí a řady dalších psychodiagnostických kurzů. Dosavadní pracovní zkušenosti získala jako poradenská a školní psycholožka; v klinické oblasti pak na odděleních léčby závislostí, dětské psychiatrie a oddělení akutní péče všeobecné psychiatrie pro dospělé.
V ambulanci se věnuje dětem a dospívajícím (diagnostika a psychoterapie).

Petra Ostruszková

Mgr. Petra Ostruszková je psycholožka a terapeutka, je frekventantkou psychodynamického psychoterapeutického výcviku.

Aktuálně pokračuje ve specializačním vzdělávání v oboru klinická psychologie. Pracovní zkušenosti získala jako školní psycholožka, pracovnice v sociálních službách chráněného bydlení Bona (pro klienty s duševním onemocněním) a v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Zaměřuje se na psychoterapeutickou práci s dospělými klienty. 

fotka web.jpg
bottom of page